Zemřel doc. Filip Láb

Zemřel doc. Filip Láb

Vedení fakulty s hlubokým zármutkem oznámilo, že náhle a nečekaně zemřel doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., vedoucí katedry žurnalistiky a garant doktorského studia na IKSŽ, bývalý proděkan pro vnější vztahy, předseda legislativní komise a dlouholetý senátor AS FSV UK, člen vědecké rady Univerzity Karlovy a uznávaný fotograf.

Institut mezinárodních studií vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým.