Teritoriální studia (TS)

Kurz: Teritoriální studia

Kurz: Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor Teritoriální studia

Cíl kurzu: Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení na různé obory studijního programu mezinárodní teritoriální studia a může být prospěšný též pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědného směru. Hlavní důraz bude kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského Svazu a na Spojené státy americké. Tematizovány jsou i problémy evropské integrace a bezpečnosti.

Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.

Cena kurzu: 2.500 Kč

Jak se přihlásit?

Přihlášení a platbu kartou můžete provést zde

Na kurz je možné se dodatečně přihlásit i v jeho průběhu.

Informujte se u Markéty Mrzenové - tel. 251 080 251, marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK, místnost J3103.

Místnost: on-line

Čas: 17:00 - 19:30 hod

Program přípravného kurzu 2020

Program přípravného kurzu 2020 – Teritoriální studia:

  5.3.

Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa MTS (doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.)

12.3.

Středovýchodní Evropa ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)

19.3.

Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (PhDr. Martin Mejstřík)

26.3.

Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

  2.4.

Aktuální problémy středovýchodní Evropy (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)

  9.4.

Velikonoční prázdniny

16.4.

Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (PhDr. Jan Šír, Ph.D.)

23.4.

Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

30.4.

Aktuální problémy zemí západní Evropy (PhDr. Martin Mejstřík)

  7.5.

Rusko ve druhé polovině 20. století (Mgr. Miroslava Jasenčáková)

14.5.

USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jana Sehnálková)

 21.5.

Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková)