Veřejná soutěž

spolupráce

Veřejná soutěž

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (program NAKI II).

Při přípravě návrhu projektu je bezpodmínečně nutné respektovat vymezené tematické priority Programu, uvedené u jednotlivých globálních a specifických cílů Programu (globální cíle: Národní identita a Kulturní dědictví). Jsou stanoveny rovněž předpokládané výsledky pro specifické cíle. Hlavním výsledkem musí být např. certifikovaná metodika, software, patent, specializovaná mapa či výstava s kritickým katalogem. Doba řešení projektu je od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře

Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 23. dubna 2019.

Informaci o připravovaném projektu zašlete prosím na odd. vědy (eva.hornickova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 12. dubna.