Aktuální vyhláška ředitele IMS k situaci ohledně COVID-19 ze dne 17. března

covid-19

Aktuální vyhláška ředitele IMS k situaci ohledně COVID-19 ze dne 17. března

Přečtětě si aktuální vyhlášku ředitele IMS k nastalé sitauci ohledně COVID-19. Vyhláška upravuje aktuální podobu výuky, konzultací, zkoušení a chodu IMS.

Vyhlášku naleznete zde a také v seznamu vyhlášek ředitele IMS pro studenty a pro zaměstnance