Pozvánka: online Den otevřených dveří

DOD

Pozvánka: online Den otevřených dveří

Milé uchazečky, milí uchazeči,
rádi bychom Vás pozvali na online Den otevřených dveří bakalářských a magisterských oborů Institutu mezinárodních studií FSV UK, který se bude konat 18. 1. 2022 přes platformu ZOOM.


Bakalářské programy

Pro bakalářské programy začne online program v 10:00 na tomto odkazu: https://bit.ly/DOD-Bc

Dozvíte se základní informace o oborech Teritoriální studia a Česko-německá studia. Dále se dozvíte i o možnosti využití jedinečné šance se ještě přihlásit na bezplatný přípravný kurz, jehož úspěšné absolvování může být důvodem pro upuštění od přijímací zkoušky (více informací zde). Prostor bude samozřejmě i pro Vaše dotazy.

Informační leták naleznete zde.

Facebookovou událost najdete pod tímto odkazem.


Magisterské programy

Pro magisterské programy začne online program ve 12:00 na tomto odkazu: https://bit.ly/DOD-Mgr

Dozvíte se základní informace především o našem hlavním česky vyučovaném magisterském oboru Teritoriální studia a jeho jednotlivých specializacích. Prostor bude i pro Vaše dotazy, které budete moci klást pracovníkům jednotlivých kateder.

Informační leták naleznete zde.

Facebookovou událost najdete pod tímto odkazem.


Anglojazyčné programy 

Pro studijní programy vyučované v angličtině proběhne Virtuální den otevřených dveří (v aj) 24. 1. 2022, od 13:00 pro obory HAS, MAS a BECES a od 14:00 pro obor EPS.

Facebookovou událost k HAS, MAS a BECES najdete zde.

Facebookovou událost k EPS naleznete zde.
 


Neváhejte dorazit, těšíme se na Vás!