Záznam přednášky profesora Hannse W. Maulla

Záznam přednášky profesora Hannse W. Maulla

V minulém týdnu proběhly v areálu Jinonice dvě přednášky renomovaného profesora Hannse W. Maulla.

20. 11. v 17:00 - "The disintegrating international order: where will it take Europe?"

Mezinárodní řád ohrožují brutální války s potenciálem eskalace, soupeření velmocí i četné krize (migrace, klima, nerovnoměrný hospodářský rozvoj...). Bude Evropa schopna na tyto výzvy reagovat politicky, ekonomicky a vojensky?

Záznam přednášky je možné zhlédnout zde


21. 11. v 12:30 - „German Foreign Policy: What to Expect from Zeitenwende“

Politika Německa před rokem 2022 byla do značné míry zaměřena na ekonomiku a byla založena na důvěře v transformační sílu hospodářských vazeb, ve stabilizační účinek vzájemné závislosti. Ruská agrese ukázala německou politiku jako naivní a nebezpečně nepřipravenou. Moskva dotlačila Berlín ji k prudkému politickému obratu, k Zeitenwende. Jak skutečný a hluboký byl tento obrat doposud a kam směřuje německá zahraniční politika?


Profesor Hanns W. Maull, přední německý a mezinárodní odborník na mezinárodní vztahy, se zaměřuje na vývoj mezinárodního uspořádání a na německou a japonskou zahraniční a bezpečnostní politiku. Je spolupracovníkem Stiftung Wissenschaft und Politik (špičkového německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní otázky) v Berlíně a profesorem na John Hopkins University v Boloni.

hanns-maull