Grantové programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

granty

Grantové programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Národní informační den zaměřený na evropské grantové programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

KDY?   úterý 2. dubna 2019,  09:30 - 16:00
KDE?   AV ČR, Národní 3, Praha 1 (sál 206)

Cílem MSCA grantů je podporovat mobilitu, profesní rozvoj a kariérní růst výzkumných pracovníků s důrazem na inovativní dovednosti. Program je určen pro výzkumné pracovníky v různých stádiích jejich kariéry, od začínajících (aspirantů Ph. D.) až po zkušené vědce s mnohaletou praxí. Granty jsou součástí programu Horizont 2020 a poskytovatelem grantů je Evropská komise. 

Mezi pozvanými řečníky jsou Samy Bettiche z Evropské komise (REA), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů projektů. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. Registrace nutná.

Pořadá Technologické centrum AV ČR. Kontaktní osoba Petra Ondráčková, email:  ondrackovap@tc.cz