Konference "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48"

reshaping

Konference "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48"

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy pořádá ve spolupráci s Ústav pro studium totalitních režimů mezinárodní konferenci "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48", která se uskuteční ve dnech 16. - 17. května 2019 v prostorách Karolina. Její organizátoři si kladou za cíl analyzovat spolu s panelisty legitimizující funkci nacionalismu a jeho vztah k násilí na konci druhé světové války a k znovuutváření poválečných společností. Hlavním řečníkem bude americký historik Norman Naimark ze Stanford University

Pro účast na konferenci je potřebná předběžná registrace.

Program