Teritoriální studia, specializace Teritoriální studia (BD_TSTS) - distanční studium

Teritoriální studia, specializace Teritoriální studia (BD_TSTS) - distanční studium

Teritoriální studia nabízejí kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění v teritoriích severní polokoule. V prvním ročníku je studium zaměřeno na obecnou problematiku a základy metodologie, druhý ročník se soustřeďuje na současné dění v uvedených teritoriích a hlavní náplní třetího ročníku je příprava bakalářské práce.

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby bakalářské práce, ústní zkoušky zaměřené na současný český stát a společnost a ze specializované ústní zkoušky zaměřené na jedno z vybraných teritorií.

Potřebné dokumenty k bakalářské práci a tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce naleznete zde.