Teritoriální studia, specializace Soudobé dějiny (BD_TSSD) - distanční studium

Teritoriální studia, specializace Soudobé dějiny (BD_TSSD) - distanční studium

Studijní program Teritoriální studia, specializace Soudobé dějiny nabízí vědecky kvalifikované, v širším teritoriálním kontextu zakotvené bakalářské vzdělání v oboru českých a obecných moderních a soudobých dějin. V prvním ročníku je studium zaměřeno na obecnou problematiku a základy metodologie, druhý ročník se soustřeďuje na moderní dějiny uvedených teritoriích a hlavní náplní třetího ročníku je příprava bakalářské práce.

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby bakalářské práce, ústní zkoušky zaměřené soudobé české dějiny a ze specializované ústní zkoušky zaměřené na moderní dějiny jednoho z vybraných teritorií.

Potřebné dokumenty k bakalářské práci a tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce naleznete zde