Dokumenty ke studiu

Pokyny k distančnímu studiu oboru Soudobé dějiny

Obecné informace

Studijní plány oboru jsou dostupné v Karolince (váš studijní plán hledejte pod rokem započetí studia)

Pravidla pro organizaci studia naleznete na stránkách FSV

Citace a uvádění pramenů: opatření děkana proti plagiátorství naleznete na stránkách FSV

 

Rozvrh

Rozvrh ZS 2021/2022

Rozvrh LS 2021/2022

 

Bakalářský seminář

Šablona bakalářské práce

Vyhláška k organizaci bakalářského semináře a k zpracování bakalářské práce

Projekt bakalářské práce

Teze bakalářské práce - průběžné

Posudek bakalářské práce - vedoucí

Posudek bakalářské práce - oponent

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce - nástupní ročník 2018/2019 a starší

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce kombinovaného studijního oboru Soudobé dějiny

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce - nástupní ročník 2019/2020 a mladší

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce distančního studijního programu Teritoriální studia, specializace Soudobé dějiny