Teritoriální studia (BP_TS) - prezenční studium

Teritoriální studia (BP_TS) - prezenční studium

Teritoriální studia jsou interdisciplinárním programem se silným zázemím v moderních dějinách jako východisku pochopení základních souvislostí současného světa. Program pokrývá oblast severní polokoule s hlavním zaměřením na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii a přihlíží i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického hlediska sleduje dění od 19. století po současnost s důrazem na období po roce 1945.

Vyhlášky garanta programu jsou vydávány garantem oboru vždy na začátku každého semestru.

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby bakalářské práce, ústní zkoušky z moderních dějin a ústní zkoušky z vybrané teritoriální specializace.

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro studenty, kteří zahájili studium ve školním roce 2016/2017 a dále naleznete zde

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro studenty, kteří zahájili studium před školním rokem 2016/2017 naleznete zde