Dokumenty k bakalářskému studiu

OBECNÉ DOKUMENTY

Dokumenty pro program Teritoriální studia

Pokyny ke zpracování exposé na bakalářském semináři (TS)

Pravidla zpracování bakalářské práce (TS)

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro studenty, kteří zahájili studium ve školním roce 2016/2017 a dále

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro studenty, kteří zahájili studium před školním rokem 2016/2017