Teritoriální studia (TS) - distanční studium

Informace pro studenty o programu Teritoriální studia

Teritoriální studia nabízejí kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění v teritoriích severní polokoule. V prvním ročníku je studium zaměřeno na obecnou problematiku a základy metodologie, druhý ročník se soustřeďuje na současné dění v uvedených teritoriích a hlavní náplní třetího ročníku je příprava bakalářské práce.

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby bakalářské práce, ústní zkoušky zaměřené na současný český stát a společnost a ze specializované ústní zkoušky zaměřené na jedno z vybraných teritorií.

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce naleznete zde

Rozvrh distančního studia je připraven na každý semestr a je dostupný zde