Teritoriální studia (NP_TS)

Obecné informace a přijímací řízení

Magisterský studijní program Teritoriální studia (NP_TS) se soustřeďuje na kulturně-historická, politicko-právní, mezinárodně-vztahová a socioekonomická témata moderních dějin a současnosti Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Obor je obor rozdělen na šest specializací: Balkánská a středoevropská studia (BAS), Evropská studia (ESA), Německá a rakouská studia (NRS), Ruská a eurasijská studia (RES), Severoamerická studia (SAS) a Západoevropská studia (ZES). Všichni studenti bez ohledu na specializaci absolvují povinné předměty společného základu, v rámci svých specializací si zapisují a absolvují předměty povinné a povinně volitelné a také si bez ohledu na specializaci mohou zapisovat povinně volitelné předměty z ostatních specializací. Mimo předměty oboru TS si studenti mohou (nemusí) zapsat do výše 12 kreditů jakékoliv jiné předměty z nabídky Univerzity Karlovy.

Detailní informace ke každé specializaci jsou dostupné v Karolince.

Informace k organizaci studia naleznete ve vyhláškách ředitele IMS pro organizaci studia v ZS či LS (vždy pro vybraný rok). Všechny vyhlášky naleznete zde.

Šablony, formuláře a další dokumenty ke studiu

Státní závěrečná zkouška