Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)

Obecné informace a přijímací řízení

Magisterský studijní obor Mezinárodní teritoriální studia (NMTS) se soustřeďuje na kulturně-historická, politicko-právní, mezinárodněvztahová a socioekonomická témata moderních dějin a současnosti Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Obor je obor rozdělen na šest specializací: Balkánská a středoevropská studia (BAS), Evropská studia (ESA), Německá a rakouská studia (NRS), Ruská a eurasijská studia (RES), Severoamerická studia (SAS) a Západoevropská studia (ZES). Všichni studenti bez ohledu na specializaci absolvují povinné předměty společného základu, v rámci svých specializací si zapisují a absolvují předměty povinné a povinně volitelné a také si bez ohledu na specializaci mohou zapisovat povinně volitelné předměty z ostatních specializací. Mimo předměty oboru NMTS si studenti mohou (nemusí) zapsat do výše 12 kreditů jakékoliv jiné předměty z nabídky Univerzity Karlovy.

Detailní informace ke každé specializaci jsou dostupné buď v rámci každého školního na adrese Karolinky, tj. seznamu všech studijních plánů, ​​​nebo jednotlivých stránkách specializací: 

Balkánská a středoevropská studia

Evropská studia

Německá a rakouská studia

Ruská a euroasijská studia

Severoamerická studia

Západoevropská studia

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní závěrečná zkouška