Německá a středoevropská studia

Informace pro studenty o programu Německá a středoevropská studia

Studium je zaměřeno multidisciplinárně s důrazem na politiku a mezinárodní vztahy, moderní a soudobé dějiny, kulturu, společnost a hospodářství německy mluvících zemí (především Německo a Rakousko), a zemí středoevropských (zejména ČR a Polsko) jejich místa v Evropě a ve světě. Zvláštní pozornost je věnována vztahům a komparaci s Českou republikou a s Polskem a dějinám Němců v českých zemích, v Polsku a na územích, jejichž státní příslušnost podléhala změnám.

Německá a středoevropská studia jsou nabízena jako specializace v programu double degree ve spolupráci s univerzitou Uniwerzytet Pedagogiczny w Krakowie. Důraz je kladen na hlubší oborové zakotvení studia a širší nabídku volitelných kurzů pro studenty, které jsou vypisovány našimi sesterskými katedrami severoamerických, evropských, resp. ruských a východoevropských studií.

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní závěrečná zkouška