Vyhlášky TS

Vyhlášky TS

Current documents

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia - inovovaná verze

Vyhláška k organizaci bakalářského semináře a zpracování bakalářské práce

2019

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2018/2019

2018

Vyhláška ředitele IMS k zahájeni LS 20172018

Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS 2018/2019

Rozdělení do bakalářských seminářů 2018/2019

2017

Vyhláška ředitele IMS k zahájení zimního semestru akademického roku 2017/2018

Vyhláška ředitele IMS k zahájení letního semestru akademického roku 2016/2017

2016

Vyhláška k organizaci bakalářského semináře a zpracování bakalářské práce

Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS 2016/2017

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2015/2016

2015

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2015/2016

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2014/2015

Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS 2015/2016

2014

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2013/2014

Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS 2014/2015

2013

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS školního roku 2012/2013

Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS školního roku 2013/2014

2012

Vyhláška ředitele IMS k zahájení ZS 2012/2013

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2011/2012

2011

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k souborným zkouškám v ZS 2010/2011

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení LS 2010/2011

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení ZS 2011/2012

2010

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k souborným zkouškám v ZS 2009/2010

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení LS 2009/2010

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájeni ZS 2010/2011

2009

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení LS 2008/2009

Vyhláška ředitele IMS FSV UK o konání souborných zkoušek z dějin teritorií v LS 2009

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení ZS 2009/2010

(all documents in Czech only)