Soudobé dějiny (SD) - distanční studium

Informace pro studenty o programu Soudobé dějiny

Studijní obor Soudobé dějiny nabízí vědecky kvalifikované, v širším teritoriálním kontextu zakotvené bakalářské vzdělání v oboru českých a obecných moderních a soudobých dějin. V prvním ročníku je studium zaměřeno na obecnou problematiku a základy metodologie, druhý ročník se soustřeďuje na moderní dějiny uvedených teritoriích a hlavní náplní třetího ročníku je příprava bakalářské práce.

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby bakalářské práce, ústní zkoušky zaměřené soudobé české dějiny a ze specializované ústní zkoušky zaměřené na moderní dějiny jednoho z vybraných teritorií.

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce naleznete zde

Rozvrh distančního studia je připraven na každý semestr a je dostupný zde