Vědecké projekty

Vědecké projekty        Publikace

Vědecké projekty

Typ Název projektu Hlavní řešitel
HORIZON Multilevel Orders of Corruption in Central Asia - MOCCA PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Erasmus+ Mapping & Organizing Research on Dictatorships – Open Access Repository PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
ČNFB Vlak ke svobodě doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
GAČR Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ Ruska Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
GAČR Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec CSc.
TAČR Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
TAČR Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa Ph.D.
GAUK Soužití na východoslovenském maloměstě po druhé světové válce  Tereza Juhászová
GAUK Vliv vědeckotechnické spolupráce na rusko-čínské strategické sbližování po roce 1991  Roman Kolodii
GAUK Komparace připomínání historických výročí v Československu v 80. a 90. letech 20. století Ondřej Matějka
CENTRAL Memory policy in theoretical and practical dimensions doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
US nadace HEFNU doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
US nadace Claims conference doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Strateg. partnerství Seed Money - St. Andrews doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Strateg. partnerství Strategické partnerství - St. Andrews doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
4EU+ Alliance Ideas for Ukraine Valeria Korablyova, Ph.D.
4EU+ Alliance Plurality of Memories in Europe in Global Perspective PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
4EU+ Alliance Role of Culture in Times of War and Post-war Reconstruction. The Case of Ukraine Mgr. Klára Kosová