Dodatečné přijímací řízení do doktorského studia na IMS

phd

Dodatečné přijímací řízení do doktorského studia na IMS

Milé uchazečky, milí uchazeči, rádi bychom Vás informovali o vypsání dodatečného kola přijímacího řízení do všech našich doktorských studijních programů.

Deadline pro podání přihlášek byl stanoven v případě Moderních dějin (a Modern History) do 2. 9. 2023 a v případě Mezinárodních teritoriálních studií (a Area studies) do 5. 9. 2023.


STUDIJNÍ PROGRAMY V ČEŠTINĚ

Moderní dějiny

Doktorský studijní program Moderní dějiny (MD) je čtyřletý program se zaměřením na soudobé dějiny od 19. století do současnosti v mezinárodním kontextu.

Základní informace o oboru | Studijní povinnosti | Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete:

  • v případě prezenční formy studia zde
  • v případě kombinované formy studia zde

Mezinárodní teritoriální studia

Doktorský studijní program Mezinárodní teritoriální studia (MTS) je čtyřletý program zaměřující se na různé aspekty současného (od roku 1990) vývoje Severní Ameriky a Evropy.

Základní informace o oboru | Studijní povinnosti | Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete:

  • v případě prezenční formy studia zde
  • v případě kombinované formy studia zde

STUDIJNÍ RPOGRAMY V ANGLIČTINĚ

Modern History

The Doctoral Program in Modern History (MD) is a four-year program focusing on contemporary history from the 19th century to the present in an international context.

Basic information | Study obligations | How to apply

You can apply:

  • for full-time studies here
  • for combined studies here

Area Studies

The Doctoral Program in Area Studies (AS) is a four-year program focusing on the various aspects of the current (since 1990) development of North America and Europe (not primarily the Czech environment) as well as the theoretical and methodological issues of the Area Studies.

Basic information | Study obligations | How to apply

You can apply:

  • for full-time studies here
  • for combined studies here

V případě dotazů ke studiu se na nás neváhejte obrátit. Těšíme se na Vaše přihlášky!