Centrum pro výzkum míru a ozbrojených konfliktů

Centrum pro výzkum míru a ozbrojených konfliktů

Vedoucí výzkumného centra: Michal Smetana

Centrum pro výzkum míru a ozbrojených konfliktů se zaměřuje na prevenci, zvládání a transformaci konfliktů ve světové politice, přičemž se zabývá otázkami jako jsou mezistátní a vnitrostátní války, kontrola zbrojení a odzbrojení, dopady bojových technologií na mezinárodní bezpečnost, environmentální bezpečnost anebo "zamrzlé konflikty" ve světové politice. Centrum sleduje tři hlavní cíle: rozvíjí teoretické a empirické poznatky v oblasti mírových studií a studií ozbrojených konfliktů, buduje a udržuje stálou platformu pro společný interdisciplinární výzkum na Univerzitě Karlově a poskytuje mladým vědcům příležitost k rozvoji jejich akademické kariéry.

Členové