Doporučená Literatura k přijímacímu řízení BAS

Doporučená Literatura k přijímacímu řízení BAS

Hroch, M.: Národy nejsou dílem náhody, Praha 2009.

Křen, J.: Dvě století střední Evropy. Praha 2005.

Roszkowski, W.:, East Central Europe: A Concise History, Warszawa 2015.

Rychlík, J. a kol. :Mezi Vídní a Cařihradem. Utváření balkánských národů. Praha 2009.

Todorova, M.: Imagining the Balkans, Oxford 1997, 2009.

Vykoukal, J.- Litera, B. – Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000, 2017.

Ediční řada Nakladatelství Lidové noviny Dějiny států (k moderním dějinám států středovýchodní a jihovýchodní Evropy)

R. a B. Crampton, R. a B.:  Atlas of Eastern Europe in the Twentieth Century, London 1997.

Magocsi, P. R.: Historical atlas of Central Europe. Seattle 2002.

Mazower, Mark. The Balkans: From the End of Byzantium to the Present Day. London: Phoenix Press, 200

Jelavich, Barbara. History of the Balkans, Volume 2, Twentieth Century. , 1983

Iordanova, Dina. Cinema of Flames: Balkan Film, Culture and the Media. London: British Film Institute, 2009. 

(Todorova je již v seznamu. )

Ramet, Sabrina P. The Three Yugoslavias: State-building and Legitimation, 1918-2005. Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press, 2006

Lampe, John R. Balkans into Southeastern Europe, 1914-2014: A Century of War and Transition. , 2014

Hatzopoulos, Pavlos. The Balkans Beyond Nationalism and Identity: International Relations and Ideology. London: I.B. Tauris, 2008. 

Mylonas, Harris. The Politics of Nation-Building: Making Co-Nationals, Refugees, and Minorities. Cambridge: Cambridge University Press, 2013