Doporučená literatura ZES

Doporučená literatura ZES

 • Ash, G. T., Svobodný svět: Amerika, Evropa a budoucnost Západu (Praha: Paseka, 2006)
 • Dinan, D., Ever closer union: an introduction to European integration (Boulder, CO: Lynne Riener, 2010)
 • Dvořáková V. a kol., Komparace politických systémů - Základní modely demokratických systémů (Praha: Oeconomica, 2008)
 • Ferro, M., Dějiny kolonizací: od dobývání po nezávislost 13.-20. století (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007)
 • Heywood, P. a kol., Developments in West European Politics 2 (Basinstoke: Palgrave Macmillan, 2002)
 • Judt, T., Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945 (Praha: Slovart 2007)
 • Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997)
 • Maurois, A., Dějiny Francie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994)
 • Maurois, A., Dějiny Anglie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993)
 • Nálevka, V., Světová politika ve 20. století 1 a 2 (Praha: Aleš Skřivan ml., 2000)
 • Nálevka, V., Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce (Praha: Triton, 2004)
 • Perottino, M., Francouzský politický systém (Praha: Sociologické nakladatelství, 2005)
 • Rovná, L., Kdo vládne Británii? (Praha: Sociologické nakladatelství, 2004)
 • Říchová, B. a kol., Západoevropské politické systémy : komparace politických systémů (Praha: Oeconomica, 2009)
 • Šlosarčík, I., Politický a právní rámec evropské integrace (Praha: Wolters Kluwer, 2010)
 • Nakladatelství Lidové Noviny, edice Dějiny států
 • Mezinárodní politika (Praha: Ústav mezinárodních vztahů)
 • The Economist, Respekt