Doporučená literatura k přijímacím zkouškám ES

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám ES

• Bache I., a George S., Politics in the European Union (Oxford: Oxford University Press 2011)

• Cini, M. a Borragán N., European Union Politics (New York: Oxford University Press 2009)

• Černoch, P., Cesta do EU: východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2003 (Praha: Linde, 2003)

• Dinan, D., Ever closer union: an introduction to European integration (Boulder, CO: Lynne Riener, 2010)

• Fiala, P. a Pitrová, M., Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009)

• Goněc, V., Evropská idea I, II (Brno: Masarykova univerzita, 2000, 2001)

• Heywood, P. a kol., Developments in European politics (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006, nové vydání 2011)

• Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997)

• Nálevka, V., Světová politika ve 20. století 1 a 2 (Praha: Aleš Skřivan ml., 2000)

• Nugent, N., The Government and Politics of the European Union (7th edition) (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010)

• Šlosarčík, I., Politický a právní rámec evropské integrace (Praha: Wolters Kluwer, 2010)

• Peltrám, A., Evropská integrace a Česká republika (Praha: Grada, 2009)

• Mezinárodní politika (Praha: Ústav mezinárodních vztahů)

• Zpravodajské portály: EUobserver.com, Europeanvoice.com, EurActiv.cz, EurActiv.com