VIADUCT

VIADUCT

Viaduct

Web

Projekt VIADUCT se zaměřuje na vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem.

V rámci projektu VIADUCT je vytvořena síť 41 partnerských institucí v 36 zemích (z každé členské země EU, z Turecka, Egypta, Gruzie, Islandu, Iráku, Izraele, Norska, Švýcarska).

Cílem projektu VIADUCT je podpora výzkumu, výuky a politického dialogu o vztazích mezi EU a Tureckem.

VIADUCT se snaží dosáhnout svého cíle prostřednictvím vytvoření mezigenerační, interdisciplinární, mezinárodní a intertemporální sítě s vyváženým geografickým pokrytím, výměnou osvědčených postupů v oblasti výzkumu a výuky s cílem informovat, podporovat a zdůvodňovat akademický a politický dialog o vztazích mezi EU a Tureckem.

Síť je aktivní od 1. září 2017 do září 2020.

VIADUCT organizuje mimo jiné semináře pro studenty magisterského a doktorského studia, školící seminář pro učitele, hostující přednášky a veřejné debaty, stejně jako série výstupů a ocenění za vynikající výzkum a výuku.