Vedoucí katedry evropských studií

Vedoucí katedry evropských studií

io

Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Vedoucí Katedry evropských studií Eliška Tomalová vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura (FFUK) a Mezinárodní teritoriální studia (FSVUK). V minulosti pracovala jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů. Absolvovala zahraniční studijní a pracovní pobyty na Institut de géopolitique (Francie), American University (Washington, DC, USA) a Stanford University (USA). Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje na současnou Francii (s důrazem na zahraniční politiku a česko-francouzské vztahy) a na roli kultury v mezinárodních vztazích (kulturní politika a diplomacie, veřejná diplomacie, branding). Na poli aplikovaného výzkumu pravidelně spolupracuje s českou státní správou.

Vedoucí katedry německých a rakouských studií

klj

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Zuzana Lizcová se zaměřuje se na německy mluvící země, jejich roli v mezinárodním kontextu a bilaterální vztahy s Českou republikou. Působí jako akademická pracovnice na KNRS a novinářka. V roce 2011 ukončila disertační prací Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století doktorský studijní program Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK a v roce 2005 magisterský program Německá a rakouská studia. Během studií absolvovala s podporou stipendia DAAD stáž na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v roce 2007 díky programu Média-prostředníci mezi národy Nadace Roberta Bosche stipendijní pobyt v berlínské redakci německé zpravodajské agentury dpa. V letech 2004 – 2013 pracovala v dokumentační redakci České tiskové kanceláře (ČTK), kde se specializovala na německy mluvící země a státy středovýchodní Evropy.  Poté působila mimo jiné jako nezávislá publicistka, analytička Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a koordinátorka Česko-německého programu pro mladé profesionály (CGYPP).

Vedoucí katedry ruských a východoevropských studií

kg

doc. PhDr. Kateřina Králová, M.A. Ph.D.

Coby historička vede především kurzy k dějinám a současnosti Balkánu. Ve svém výzkumu se zaměřuje na (post) holocaust, řeckou občanskou válku, poválečnou rekonstrukci a usmíření. V současné době pracuje na knize o přeživších holocaust v poválečném Řecku. Po studiích v Německu získala v 2010 Ph.D. v Praze s disertací publikovanou v českém, řeckém a německém jazyce (Das Vermächtnis der Besatzung, 2016). Je nositelkou mnoha stipendií v Německu, Řecku a USA, včetně USHMM Fellowship a Fulbright Fellowship na Yaleově univerzitě. Mimo jiné je iniciátorkou a akademickou ředitelkou pražského Letního semináře Nacionalismu, náboženství a násilí a vede mezinárodní tým 10 výzkumných pracovníků v rámci projektu BOHEMS, Výzkumného programu PRIMUS (2017-2019). V letech 2010-2015 působila jako proděkanka pro zahraniční styky na Fakultě sociálních věd UK a v roce 2017 získala Cenu Učené společnosti České Republiky pro mladší vědecké pracovníky.

Vedoucí katedry severoamerických studií

 

sd

PhDr. Jan Hornát, Ph.D.

Jan Hornát působí jakou vedoucí Katedry severoamerických studií od dubna roku 2019. V současnosti se zaměřuje zejména na americkou zahraniční politiku, transatlantické vztahy a status a vnímání demokracie v USA a EU. Mezi jeho nejnovější publikace patří titul Transatlantic Democracy Assistance: Promoting Different Models of Democracy (London: Routledge, 2019). Dříve publikoval v obdorných periodikách jako například Cambridge Review of International Affairs, Global Affairs či The National Interest. Jan Hornát současně působí na Ústavu mezinárodních vztahů jako výzkumný pracovník. V minulosti byl vedoucím oddělelní při odboru evropských programů Ministerstva spravedlnosti ČR. Pro léta 2019-2021 je členem Akademického senátu FSV UK.