GAČR - POD TLAKEM INTERNACIONALIZACE A SEKURITIZACE: PROMĚNY BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY EVROPSKÝCH STÁTŮ

GAČR - POD TLAKEM INTERNACIONALIZACE A SEKURITIZACE: PROMĚNY BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY EVROPSKÝCH STÁTŮ

Projekt si klade za cíl prozkoumat, jak na sebe vzájemně působí mezinárodní tlaky a sekuritizační procesy ve vnitropolitické debatě evropských států a jaký má na výslednou politiku dopad nesoulad mezi nimi. S využitím metod analýzy diskurzu a sledování procesů srovnává chování velkých a malých členských států NATO a EU v oblasti obranných schopností, kybernetické bezpečnosti a boje proti terorismu. Výzkum testuje tezi, podle níž jsou velké státy schopny tvarovat mezinárodní diskurz podle svých domácích požadavků, připadně mezinárodní tlak ignorovat, zatímco bezpečnostní politika malých států se v důsledku mezinárodních závazků mění, ale vzniká nesoulad mezi bezpečnostně-politickou praxí a jejím domácím obrazem.

Výstupem projektu budou čtyři recenzované články a odborná monografie. Projekt na katedře vede doc. Tomáš Weiss a podílejí se na něm Lucie Kadlecová, dr. Ondřej Ditrych (IPS FSV UK) a Martin Michelot (Institut pro evropskou politiku EUROPEUM).