SEZNAM INTERNÍCH A EXTERNÍCH ŠKOLITELŮ

SEZNAM INTERNÍCH A EXTERNÍCH ŠKOLITELŮ

Asavei Maria Alina, Ph.D.

E-mail: maria.asavei@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Umění a politika, kulturní a paměťové studie, kritická politická teorie, (post) komunismus, náboženská revitalizační hnutí, (post) holocaust, romské komunity na Balkáně a ve střední Evropě


Aslan Emil, Prof. PhDr, Ph.D. 

E-mail: emil.aslan@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Bezpečnostní a asymetrický konflikt (občanská válka a etnický konflikt; malé války; povstání a protipovstalecké boje, radikalizace), zejména ve Střední Asii a na Kavkaze; zejména etnografie / mikro-dynamika politického násilí s důrazem na asymetrickou válku; politika paměti; kvalitativní metody


Bauer Paul, Ph.D.

E-mail: paul.bauer@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Kulturní a sociální geografie Evropy, geografie paměti a dědictví, geografie vědy a znalostí


Brisku Adrian, Doc., Ph.D.

E-mail:  adrian.brisku@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Intelektuální a srovnávací dějiny, politická (národní) ekonomika, etnopolitické konflikty, moderní albánština, gruzínské dějiny, osmanské dějiny devatenáctého století, ruské dějiny, středoasijská společnost, československé dějiny počátku 20. století


Fiřtová Magdalena Ph.D., Ing.

E-mail: firtova@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Historie a ekonomika Kanady, vztahy mezi USA a Kanadou, politická ekonomie Severní Ameriky, transatlantické hospodářské vztahy (EU-Kanada)


Horák Slavomír doc. et doc., PhDr, Ph.D.

E-mail: slavomir.horak@post.cz

Oblast výzkumu: Střední Asie (zaměření na Turkmenistán), Afghánistán, Írán vnitřní politika středoasijských států, budování státu a národa, neformální struktury, ideologie, moderní dějiny Střední Asie


Kasáková Zuzana PhDr., Ph.D.

E-mail:  kasakova@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Britská politika a historický vývoj (zaměření na Skotsko, Wales a Severní Irsko), decentralizace, vztahy mezi UK a EU, vztahy mezi EU a Českem, Evropský parlament, nacionalismus v EU


Kopeček Michal, PhDr., Ph.D.

E-mail: kopecek@usd.cas.cz

Oblast výzkumu: Dějiny postsocialismu, dějiny idejí a koncepční dějiny střední a východní Evropy


Kozák Kryštof, PhDr., Mgr., Ph.D.

E-mail: kozak@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Vztahy mezi USA a Českem, transatlantická spolupráce, dvoustranné vztahy mezi USA a Mexikem, ekonomická integrace a globalizace, legální a nelegální migrace v USA a Mexiku, obchodování s drogami v Severní Americe, kolektivní paměť Severní Ameriky.


Králová Kateřina, PhDr., Ph.D., M.A. 

E-mail: katerina.kralova@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Moderní dějiny Evropy s regionálním zaměřením na Řecko, střední, východní a jihovýchodní Evropu, studie druhé světové války a (post)holocaustu, rekonstrukce po konfliktu, usmíření a paměť, uprchlíci a historická migrace


Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D.

E-mail: michal.kubat@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Srovnávací politika (politické režimy a stranická politika), politické systémy střední a východní Evropy a život a dílo Giovanniho Sartoriho


Kunštát Miroslav, PhDr., Ph.D.

E-mail: kunstat@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Česko-německé vztahy po roce 1945, rakousko-české vztahy po roce 1945, československá a česká zahraniční politika po roce 1945, dějiny náboženství ve 20. století, aktuální dění v německy mluvících zemích, dějiny vědy


Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.

E-mail: tomas.nigrin@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Dějiny Německa po druhé světové válce, berlínská krize, Willy Brandt, vývoj Německa po roce 1990, současná politika Německa a Rakouska, historie železnic v Německu a Československu


Raška Francis, doc. PhDr. Mgr., Ph.D. 

E-mail: francis.raska@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Americká zahraniční politika, moderní historie USA


Rovná Lenka, prof. PhDr., Ph.D. 

E-mail: rovna@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Britská politika, moderní dějiny Velké Británie


Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. 

E-mail: karel.svoboda@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Politická ekonomie postsovětského prostoru, euroasijská integrace, ruská politika


Šír Jan, PhDr., Ph.D. 

E-mail: jan.sir@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Politika a bezpečnost v post-sovětské oblasti, ukrajinsko-ruské vztahy, moderní Turkmenistán, ropa a plyn v Kaspickém moři


Šlosarčík Ivo, prof. JUDr. PhDr., Ph.D. LL.M.

E-mail: ivo.slosarcik@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Evropská integrace, instituce EU, právní stát v EU, Brexit, politika Irské republiky, srovnávací ústavní právo


Tomalová Eliška,Mgr., Ph.D. 

E-mail: tomalova@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Česko-francouzské vztahy, kulturní diplomacie, měkká moc, kulturní politika, národní branding


Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc.

E-mail: jiri.vykoukal@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Historiografie, koncepty střední Evropy, národnostní problémy, Polsko ve středoevropském kontextu, střední Evropa a Rusko, vývoj střední Evropy ve vztahu k energetické problematice


Weiss Tomáš, prof. Mgr., M.A., Ph.D. 

E-mail: weiss@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, malé státy, evropeizace, sekuritizace, česká zahraniční a bezpečnostní politika


Wintr Jan, Prof., JUDr., Ph.D., PhDr.

E-mail: wintr@prf.cuni.cz

Oblast výzkumu: Právní filosofie, ústavní systém ČR, politické myšlení


Young Mitchell, M.A., Ph.D.

E-mail: mitchell.young@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Znalost řízení a politiky v oblasti vědy v EU a členských státech